Opłaty za egzamin Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
poniedziałek, 08 maja 2017 00:00
 
Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

-   Młodocianych pracowników

-   Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny

Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu

-   Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

-   część pisemna i praktyczna - 173,20 zł

-   część pisemna - 57,73 zł (1/3 opłaty)

-   część praktyczna - 115,47 zł (2/3 opłaty)     

Wpłat należy dokonywać na konto:

-  94 1010 1140 0170 7922 3100 0000  (Narodowy Bank Polski)

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

-   ul. Na Stoku 49

-   80-874 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać:

-   EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty należy złożyć dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed egzaminem.