TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
czwartek, 25 kwietnia 2013 11:05
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolym 2012/2013 
Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
18 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 9:00  dla absolwentów techników: architektury krajobrazu, rolniczego - sala nr2;
18 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 9:00 dla absolwentów technikum ekonomicznego I zmiana - sala nr1;
18 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 15:00 dla absolwentów technikum ekonomicznego II zmiana - sala nr1;
19 czerwca 2013 r. (sroda), godz. 9:00 dla absolwentów techników ekonomicznego III zmiana - sala nr1;

Od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r. odbędą się egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych (zgodnie z indywidualnym harmonogramem).
Wykaz materiałów i przyborów
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 30 sierpnia 2013 r.