Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Drukuj
Wpisany przez Irena Różańska   
poniedziałek, 04 lutego 2013 00:00
Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu tradycyjnie dla uczniów klasy IV technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu i technikum ekonomicznego, organizuje próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Technikum Rolnicze i Technikum Architektury Krajobrazu:
 - etap pisemny: 7 luty 2013r godz. 8.00
 - etap praktyczny: 7 luty 2013r godz. 11.00
 Technikum Ekonomiczne:
 - etap pisemny: 7 luty 2013r godz. 8.00
 - etap praktyczny: 7 luty 2013r grupa I godzina 11.00, grupa II 8 luty 2013r godzina 8.00
 Egzamin próbny będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustalonymi i zatwierdzonymi przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Mamy nadzieję, że uczniowie potraktują ten egzamin jako próbę swojej wiedzy i właściwego wizerunku.
Uczniowie zgłaszają się przed salą, w której odbędzie egzamin na pół godziny przed wyznaczoną godziną, przynosząc ze sobą legitymację lub dowód oraz długopis z czarnym tuszem. Na etapie praktycznym można mieć kalkulator, ołówek, linijkę i gumkę.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
 1) z etapu pisemnego:
  - z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  - z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.